Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Algemeen:

Door het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper de onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities.

 

2. Prijzen:

Alle prijzen, behalve de gesuggereerde consumentenprijzen, zijn exclusief BTW en transport. De prijzen zijn enkel geldig voor België. Bij eventuele prijsverhogingen ingevolge wijzigende economische omstandigheden wordt de koper hiervan verwittigd. Alle prijzen zijn automatisch met accijns inbegrepen. Accijnsvrij kan enkel indien men een speciale vergunning heeft.

Indien u grotere hoeveelheden wenst aan te kopen dan hierboven aangegeven, gelieve ons dan te contacteren voor de juiste kortingen.

 

3. Bestellingen en leveringen aan particulieren:

Producten worden pas geleverd na voorafgaande betaling. Bestellingen door particulieren boven € 50 (exclusief BTW) worden gratis geleverd in België. Deze voorwaarden gelden niet voor de bieren die normaliter niet aan particulieren worden geleverd, tenzij in hoeveelheden van minstens 10 bakken. Limonades daarentegen kunnen met GLS worden verstuurd. Onder de € 50 worden de transportkosten aangerekend.

 

4. Bestellingen en leveringen aan zaken met BTW-nummer:

Producten worden enkel geleverd op factuur. Voor bestellingen boven € 300 (exclusief BTW) worden er in België geen transportkosten aangerekend. Onder de € 300 worden de transportkosten aangerekend. Verschillende productgroepen kunnen worden gecombineerd om tot een aankoopsom van 300 € te komen (bv. bieren, limonades, tafelsuikers).

 

5. Klachten:

Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering. Alle zichtbare gebreken moeten worden gemeld bij aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontvangst van de producten.

Verkochte goederen kunnen niet worden teruggenomen.

 

6. Betalingen:

Particulieren worden verzocht te betalen voordat de goederen worden geleverd.

Ondernemingen dienen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij contante betaling binnen de 8 kalenderdagen wordt 2 % korting toegestaan. Particulieren genieten automatisch van deze korting gezien ze op voorhand betalen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Stepaja zolang er geen betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

Bij laattijdige betaling zal er intrest worden aangerekend aan 1.5 % per maand zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

 

7. Geschillen:

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

1. Algemeen:

Het het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper de onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities.

 

2. Prijzen:

Alle prijzen, behalve de gesuggereerde consumentenprijzen, zijn exclusief BTW en transport. De prijzen zijn enkel geldig voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Bij eventuele prijsverhogingen ingevolge wijzigende economische omstandigheden wordt de koper hiervan verwittigd.

 

3. Bestellingen en leveringen aan particulieren:

Producten worden pas geleverd na voorafgaande betaling. Bestellingen door particulieren boven € 50 (exclusief BTW) worden gratis geleverd in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Onder de € 50 worden de transportkosten aangerekend.

 

4. Bestellingen en leveringen aan zaken met BTW-nummer:

Producten worden enkel geleverd op factuur. Voor bestellingen boven € 300 (exclusief BTW) worden er geen transportkosten aangerekend in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Onder de € 300 worden de transportkosten aangerekend.

 

5. Klachten:

Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering. Alle zichtbare gebreken moeten worden gemeld bij aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontvangst van de producten.

Verkochte goederen kunnen niet worden teruggenomen.

 

6. Betalingen:

Particulieren worden verzocht te betalen voordat de goederen worden geleverd.

Ondernemingen dienen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij contante betaling binnen de 8 kalenderdagen wordt 2 % korting toegestaan. Particulieren genieten automatisch van deze korting gezien ze op voorhand betalen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Stepaja zolang er geen betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

Bij laattijdige betaling zal er intrest worden aangerekend aan 1.5 % per maand zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

 

7. Geschillen:

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

1. Algemeen:

Het het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper de onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities.

 

2. Prijzen:

Alle prijzen, behalve de gesuggereerde consumentenprijzen, zijn exclusief BTW en transport. De prijzen zijn enkel geldig voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Bij eventuele prijsverhogingen ingevolge wijzigende economische omstandigheden wordt de koper hiervan verwittigd.

 

3. Bestellingen en leveringen aan particulieren:

Producten worden pas geleverd na voorafgaande betaling. Bestellingen door particulieren boven € 50 (exclusief BTW) worden gratis geleverd in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Onder de € 50 worden de transportkosten aangerekend.

 

4. Bestellingen en leveringen aan zaken met BTW-nummer:

Producten worden enkel geleverd op factuur. Voor bestellingen boven € 300 (exclusief BTW) worden er geen transportkosten aangerekend in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Onder de € 300 worden de transportkosten aangerekend.

 

5. Klachten:

Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering. Alle zichtbare gebreken moeten worden gemeld bij aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontvangst van de producten.

Verkochte goederen kunnen niet worden teruggenomen.

 

6. Betalingen:

Particulieren worden verzocht te betalen voordat de goederen worden geleverd.

Ondernemingen dienen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij contante betaling binnen de 8 kalenderdagen wordt 2 % korting toegestaan. Particulieren genieten automatisch van deze korting gezien ze op voorhand betalen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Stepaja zolang er geen betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

Bij laattijdige betaling zal er intrest worden aangerekend aan 1.5 % per maand zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

 

7. Geschillen:

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.